Nieuws

 • Pilot MAX Mobielen op Ameland ter bevordering van mobiliteit ouderen en mindervaliden

  (23-05-2017)

  Vanaf woensdag 24 mei kunnen zowel professionals en vrijwilligers van Elkander en Sociaal Cultureel Werk Ameland als ouderen en mindervaliden gebruik maken van twee MAX Mobielen om van A naar B te gaan op Ameland. Een deel van de vrijwilligers kreeg vandaag bij De Toel instructies om met de elektrisch aangedreven tweepersoonsvoertuigen te rijden. Ook wethouder Linda van der Deen (zie foto) mocht de MAX Mobiel even uitproberen.

  Lees meer
 • Raadsvergadering 29 mei verplaatst naar 30 mei

  (23-05-2017)

  De openbare raadsvergadering die stond gepland op maandag 29 mei is wegens de formatie van een nieuwe coalitie verplaatst naar dinsdag 30 mei. De vergadering vangt aan om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. U bent van harte welkom. De vergadering is tevens rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

  Lees meer
 • Coalitie Algemeen Belang Ameland en Ameland'82

  (22-05-2017)

  De fracties van Algemeen Belang Ameland en Ameland'82 hebben op maandagavond 22 mei bekendgemaakt dat na constructief overleg de nieuwe coalitie op Ameland is gevormd. Onder de noemer “Daadkracht met Vertrouwen” hebben beide partijen op donderdag 18 mei een principeakkoord bereikt om gezamenlijk het dagelijks bestuur van Ameland te vormen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

  Lees meer
 • Aanbesteding Algemene Voorziening voor een schoon huis en maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

  (18-05-2017)

  De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, en Kollumerland c.a. starten een aanbesteding voor dienstverlening op het gebied van huishoudelijke hulp en nodigen geïnteresseerde aanbieders uit deel te nemen aan de Overlegtafel.

  Lees meer
 • 30 jaar Blauwe Vlaggen voor strand van Ameland

  (18-05-2017)

  De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International heeft het strand van Ameland voor de 30e keer bekroond met de Blauwe Vlag. Wethouder Nico Oud van de gemeente Ameland ontving het keurmerk vandaag tijdens de Jaarlijkse Blauwe Vlag Ceremonie bij de pier en jachthaven in Scheveningen voor de badstranden van Hollum, Nes en Buren. “We zijn erg trots dat we de Blauwe Vlaggen al 30 jaar mogen voeren”, zegt wethouder Nico Oud. “Voor ons is dit een erkenning van de kwaliteit van het mooie strand van Ameland en dat hebben we mede te danken aan de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten”.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Ballumerweg 21, Nes

  (17-05-2017)

  Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft de omgevingsvergunning verleend.

  Lees meer
 • Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan Ballumerweg 23, Nes

  (17-05-2017)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 18 mei 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Ballumerweg 23 te Nes Ameland’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Nes’, en de bestemming ‘Agrarisch- Bedrijf’ te wijzigen naar de bestemming ‘Recreatie-Groepsverblijf’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe groepsaccommodatie aan de Ballumerweg 23 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie F, nummer 770. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Lees meer
 • Verslag dialoogavond economische visie

  (16-05-2017)

  Op donderdag 11 mei vond een dialoogavond plaats in de Burgemeester Walda School over de  economische visie van Ameland. De centrale vraag: waar verdienen de Amelanders in 2030 hun brood mee?

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Zorg op Ameland

  (16-05-2017)

  Op woensdag 17 mei valt de nieuwsbrief Zorg op Ameland op de mat. Deze vijfde uitgave staat in het teken van de samenwerking tussen de KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en Zorgverzekeraar de Friesland.

  Lees meer
 • Jaarverslag Stichting Sportpromotie Ameland 2016

  (08-05-2017)

  Het jaarverslag van Stichting Sportpromotie Ameland is uit. In het digitale verslag wordt teruggeblikt op de vele sportieve evenementen die in 2016 door de stichting zijn georganiseerd én vooruit gekeken naar de uitgezette koers voor 2017 en verder. 

  Lees meer
 • Vaststelling rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2017

  (03-05-2017)

  Tijdens de collegevergadering van 18 april 2017 heeft het college de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2017 definitief vastgesteld. De regeling kunt u raadplegen via onderstaande link:

  Lees meer
 • Jan Oud ontvangt gouden erespeld Oorlogsgravenstichting

  (26-04-2017)

  Als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Ameland ontving de heer Jan Oud op woensdag 26 april een gouden erespeld uit handen van Roel Broer, waarnemend algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting. De uitreiking vond in het gemeentehuis in Ballum plaats in aanwezigheid van burgemeester Albert de Hoop.

  Lees meer
 • Tijdelijke portefeuilleverdeling college van Ameland

  (25-04-2017)

  Gisteren, op maandag 24 april, is in de openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Ballum de tijdelijke invulling van de wethoudersposten aan de orde geweest. Deze is van kracht totdat de raad een besluit genomen heeft over de permanente invulling.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
Archief