Collegeleden

Albert de Hoop

de Hoop
contactgegevens en taken Albert de Hoop
FunctieBurgemeester
AdresDuinweg 21
9163 GH  Nes Ameland
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adresburgemeester@ameland.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken
 • Internationale samenwerking
 • Voorlichting en communicatie
 • Personeelszaken en organisatie
 • FinanciĆ«n
 • Onderwijs
 • Archiefzaken

Linda van der Deen

van der Deen
contactgegevens en taken Linda van der Deen
FunctieWethouder
AdresBurenlaan 13
9161 AJ  Hollum
E-mail adreslvanderdeen@ameland.nl
Taken
 • 2e locoburgemeester
 • Ouderen- en jeugdbeleid
 • Welzijn, sociale voorzieningen, volksgezondheid
 • Economische zaken en toerisme Waddeneilanden
 • Kwaliteitsborging gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca en verblijfstoerisme
 • Detailhandel
 • Sport en cultuur
Politieke partijVVD

Nico Oud

Oud
contactgegevens en taken Nico Oud
FunctieWethouder
AdresKooiweg 11
9164 KM  Buren
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adresnoud@ameland.nl
Taken
 • 1e loco-burgemeester
 • VROM en Duurzaamheid Waddeneilanden
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en Woningbedrijf
 • Dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg
 • Milieubeleid
 • Afvalstoffen en reiniging
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Natuurbeleid en beheerplan Natura 2000
 • Beheeroverleggroep
 • Ruimtelijke plannen en structuurvisies (bestemmingsplannen)
 • Waterschapszaken en waterbeheer
 • Kustbescherming
 • Sreekagenda
Politieke partijCDA

Marloes van Rijswijk

van Rijswijk
contactgegevens en taken Marloes van Rijswijk
FunctieSecretaris-directeur
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mail adresmvanrijswijk@ameland.nl
Taken
 • Ondersteuning college van burgemeester en wethouders
 • Hoofd ambtelijke organisatie